GT 118

Mã hàng:

GT 118

Giá bán:

120000 đ

Thành phần: chocolate, trứng, sữa tươi, kem tươi

Kích thước: khối lượng 299g, kích cỡ 25cm

Sản phẩm mới
Giá sản phẩm: 170,000 VND
Giá sản phẩm: 240,000 VND
Giá sản phẩm: 200,000 VND
Sản phẩm bán chạy
Giá sản phẩm: 240.000đ
Giá sản phẩm: 210.000đ