BN 36

Mã hàng:

BN 36

Giá bán:

150000 đ

Thành phần:

Chocolate, kem tươi

Kích thước:

Sản phẩm mới
Giá sản phẩm: 170,000 VND
Giá sản phẩm: 240,000 VND
Giá sản phẩm: 200,000 VND
Sản phẩm bán chạy
Giá sản phẩm: 240.000đ
Giá sản phẩm: 210.000đ