Mode
Phiên bản 1.0 QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
# Tên sản phẩm Danh mục Giá bán Chất liệu Sắp xếp Phát hành Bán chạy? Nổi bật? Mới nhất? Ảnh NgàyLần xem
0
GT 115 Pork > Bánh đặc biệt
3/14/2017 10:10:56 AM549
1
GT 24 Pork > Bánh kem tươi
3/14/2017 10:05:09 AM67
2
KT Pork > Bánh kem tươi
6/27/2017 2:48:55 PM501
3
GT 20 Pork > Bánh kem tươi
3/14/2017 10:04:51 AM60
4
GT 08 Pork > Bánh kem tươi
3/14/2017 10:03:22 AM165
5
GT 105 Pork > Bánh đặc biệt
3/14/2017 10:09:53 AM1250
6
BN 73 Bánh cake
3/14/2017 9:04:05 AM958
7
BN 74 Bánh cake
3/14/2017 9:04:19 AM436
8
M20 - 2 Pork > Bánh kem bơ
6/27/2017 2:44:30 PM278
9
GTS212 Pork > Bánh kem bơ
6/27/2017 2:34:52 PM621
10
S11919 Pork > Bánh kem tươi
6/27/2017 2:29:40 PM530
11
GT 25 Pork > Bánh kem tươi
3/14/2017 10:05:21 AM64
12
GT 07 Pork > Bánh kem tươi
3/14/2017 10:03:11 AM96
13
GT 16 Pork > Bánh kem tươi
3/14/2017 10:04:26 AM69
14
BN 64 Bánh cake
3/14/2017 9:03:36 AM960
15
GT 03 Pork > Bánh kem tươi
3/14/2017 10:02:26 AM104
16
BN 102 Bánh cake
3/14/2017 9:06:04 AM289
17
M18 - 2 Pork > Bánh kem bơ
6/27/2017 2:38:16 PM573
18
GT 74 Pork > Bánh đặc biệt
3/14/2017 10:09:13 AM792
19
GT 106 Pork > Bánh đặc biệt
3/14/2017 10:10:08 AM1523
1234
Bản quyền thuộc về Alupvn.com